skip to Main Content

Anker Renhold har bred kompetanse og lang erfaring med renhold. Vi har begeistret arbeidsplasser helt siden 1970.

Vi sørger for god opplæring av våre renholdere, oppfølging av vår avtale og jevnlige kvalitetskontroller.

Vi legger ekstra stor vekt på å ha kort responstid og korte kommunikasjonslinjer, noe som gjør at vi er fleksible og kan tilpasse oss nye ønsker på kort varsel.

Vi leverer renhold i bl. a. følgende lokaler:
• Kontorer
• Skoler
• Barnehager
• Arrangementslokaler
• Butikk/butikksenter
• Produksjonslokaler
• Verksteder
• Museer
• Spisesteder

Totalleverandør av hygieneløsninger

Vi har et tett og nært samarbeid med Skovly Engros, som gjør at vi kan skreddersy
din hygieneløsning for toaletter og garderober.

Resultatet man oppnår er økt fokus på personlig hygiene,
mindre smittefare, behagelig atmosfære og et vesentlig bedre inneklima.

Katrin - Ny type dispensere, universell utforming
dispeser-helhet

En helhetlig dispenser serie

En sammenhengende dispenser serie skaper ro, og totalinntrykket blir en god helhet. Råd gis ved førstegangs befaring av ditt prosjekt, eller kan ettersendes av din driftsleder.

Renholder etterfyller papir og såpe

Lagerstyring og etterfylling

Renholder etterfyller såpe og mykpapir på ditt prosjekt.
Vi tar også ansvaret for lagerstyring og bestilling hvis ønskelig.

papirtype-katrin_plus

Mykpapir i alle kvaliteter

Toalett- og håndtørkepapir av god kvalitet fra anerkjente leverandører. Behov kartlegges under førstegangs befaringen av ditt prosjekt, eller etter anbefaling av din driftsleder.

Kvalitetssikring i alle ledd

Anker Renhold har den siste tiden jobbet hardt for å digitalisere driften og møte behovene våre ansatte og kunder trenger i en hektisk hverdag. Sommeren 2017 ble et vendepunkt, og vi startet arbeidet med å rulle ut løsningen for våre driftsledere.

Fra systemet administrer vi våre kundeavtaler, prosjekter, ordre og oppdrag. Slik får vi fullstendig oversikt over ressursbehov og bemanning i bedriften. Vi har nå startet å utføre kvalitetskontroller og servicerapporter ute hos våre kunder direkte i systemet.

Det neste året vil vi fortsette å rulle ut funksjoner til våre servicemedarbeidere ute i felten og kunder slik at leveransen kvalitetssikres i alle ledd.

msolution_ill_5
Back To Top